Gurasai Fulyo Lyrics

Gurasai Fulyo Lyrics Nepali Song from the Nepali music bands “ 1947 AD ” was, Right for this video and lyrics is provided by Studio – 1947AD. Gurasai Fulyo Lyrics song is a most evergreen and hits song in Nepalese’s people. Here you get Lyrics in both fonts English and Nepali.

Gurasai Fulyo Lyrics | गुराँसै फुल्यो वनैमा | 1974 AD

Song credits: 1947 bands

Gurasai Fulyo Lyrics

Gurasai fulyo, banai ma
mero mann jhulyo timro manai ma
Gurasai fulyo, banai ma
mero mann jhulyo timro manai ma
Gurasai fulyo, banai ma
mero mann jhulyo timro manai ma

Maya birano ho, birano vayerai go
Maya birano ho, birano vayerai go
Aba Jhuto, nabhanera maya satekai ho
Aba Jhuto, nabhanera maya satekai ho

Gurasai fulyo, banai ma
mero mann jhulyo timro manai ma
Gurasai fulyo, banai ma
mero mann jhulyo timro manai ma

Timro mutuma ma, dhadkera basekai ho
Timro mutuma ma, dhadkera basekai ho
Timro manma kati khera, aayera basekai ho
Timro manma kati khera, aayera basekai ho

Gurasai fulyo, banai ma
mero mann jhulyo timro manai ma
Gurasai fulyo, banai ma
mero mann jhulyo timro manai ma
timro manai ma

Gurasai Fulyo Lyrics in Nepali

गुरासै फुलिओ, बनै मा
मेरो मन झुलियो तिरोले मनायो
गुरासै फुलिओ, बनै मा
मेरो मन झुलियो तिरोले मनायो
गुरासै फुलिओ, बनै मा
मेरो मन झुलियो तिरोले मनायो

माया बिरानो हो, बिरानो भैरै गो
माया बिरानो हो, बिरानो भैरै गो
आबा झुटो, नाभनेरा माया साटेकै हो
आबा झुटो, नाभनेरा माया साटेकै हो

गुरासै फुलिओ, बनै मा
मेरो मन झुलियो तिरोले मनायो
गुरासै फुलिओ, बनै मा
मेरो मन झुलियो तिरोले मनायो
तिम्रो मुटुमा मा, धडकेरा बेसकै हो
तिम्रो मुटुमा मा, धडकेरा बेसकै हो
तिम्रो मन्मा कती खेरा, आयरा बेसकै हो
तिम्रो मन्मा कती खेरा, आयरा बेसकै हो

गुरासै फुलिओ, बनै मा
मेरो मन झुलियो तिरोले मनायो
गुरासै फुलिओ, बनै मा
मेरो मन झुलियो तिरोले मनायो
टिमरो मनाई मा

read this also: Mohani Lagla Hai Lyrics | Narayan Gopal | Chino