sai baba evening aarti lyrics in English | aarti lyrics

sai baba evening aarti lyrics in English

sai baba evening aarti lyrics in English from the “ YouTube ” was released Dec 22, 2015, Right for this video and lyrics is provided by Studio – Saregama Music. sai baba evening aarti lyrics song is the most liked aarti of sai baba song. The song is sung by Pramod Medhi.

sai baba evening aarti lyrics in English | aarti lyrics

Song credits

voice:- Pramod Medhi

sai baba evening aarti lyrics in English

Ghewooniya pancharati karoo babasni arti
Saisi arti………..
Utha utha ho bandhav owalu ha ramadhav

Karuniya sthira man, pahu gambhir he dyana
Saiche hey
Krishna natha datt sai jado chitt tujhepai…..

Arti sai baba, soukhya datar jeeva
Charan rajatali, dhyava dasa visawa, bhakta visawa – arti
Jaya mani jaisa bhav, taya taisa anubhav
Davisi dayadhana, aisee tujhee hi mav – arti
Tumche nam dhyata, hare sansrity vyatha
Agaadh tav karni, marga davisi anantha – arti
Kaliyugi avatar, sagun brahma sachar
Avteerna jhalase, swami datta digambar – arti

Atha divasa guruwari, bhakta kariti wari
Prabhupad pahawaya, bhav bhav niwari – arti
Majha nijdravya theva,tav charanraj seva
Magane hechi ata, tumha deva dhideva – arti
Ichhit din chatak, nirmal toy nij sukh
Pajave madhava ya, sambhal apuli bhak – arti

Shirdi majhe pandharpur
Sai baba ramavar………….1
Shudha bhakti chandra bhaga
Bhav pundalik jaga………..2
Yahoyaho avaghe jan
kara baba si vandan……….3

Ganu mhane baba sai
Dhav pav majee Aayei………4
Ghalin lotangan vandin charan

Dolyaneepahin rup tujhe,
Preme alingin anande pujin
Bhave ovalin mhande nama……1
Tvamev mata cha pita tvamev

Twamev bandhucha sakja twamev
Twamev vidya dravin twamev
Twamev sarva mam dev dev……2
Kayen vacha manasondriyerua

Budhyatmana wa prakrutiswabhawat
Karomi yagdhat sakala parasmai
Narayana yeti samarpayami…..3
Achyutam keshvam ramnarayan

Krishna damodhar vasudev harim
Shri dhar madhav gopikavallabham
Jankinayak ramchandra bhaje…4
Hare ram hare ram ram ram hare hare
Hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare

Ananta tula te kase re stavave
Ananta tula te kase re namave
Ananta mukhancha shine shesh gata
Namaskar sashtang sri sainatha……1
Smarave mani twatpada nitya bhave
Urave tari bhaktisathi swabhave

Tarave jaga taruni mayatata-Namaskar….2
Vase jo sada davaya sant leela
Dise aghya lokapari jo janala
Pari antari dyan kaiwalyadata – Namaskar….3

sai baba evening aarti lyrics

Bara laghala janma ha manwacha
Nara saarthaka sadhanibhut sacha
Dharoo sai prema galaya ahanta – Namaskar…4

Dharave kari san alpagnya bala
karawe amha dhanya chumboni gala
Mukhi ghal preme khara gras ata – Namaskar..5
Suradik jyanchya pada vanditati
Shukadik jyante samanatva deti

Prayagadi tirthe padi namra hota – Namaskar..6
Tujya jya pada pahata gopabali
Sada rangli chitswarupi milali
Kai raaskrida sarve krishnanatha -Namaskar..7
Tula mangto mangane ek dhave
Kara jodito deen atyant bhave

Bhavi mohaniraj ha tari ata – Namaskar
Sashtang sri sainatha……….8
Aisa yei ba sai digambara
Akshayroop avatara, sarvahi vyapak tu
Shrutisara, anusaya trikumara…Aisa….1
Kashi snan jap, praati divshi
Kolhapur bhikshesi, nirmal nadi tunga

Jal prashi, nidra madhur deshi…Aisa…2
Jholi lombatase, vam kari
Trishul damroo dhari, Bhakta warada sada, sukhkari
Desheel mukti chari…Aisa…3
Payi paduka, jap mala, kamandalu mrugachhala

Dharan karishi ba, nag jata, mugut shobhato
matha…Aisa…..4
Tatpar tujhya yaji dhyani, akashay tyanche sadani
Laxmi vas kari, dinrajani
Rakshisi sankat varuni…Aisa…5
Ya pari dhyantujhe, gururaya

Drushya kari nayana ya, purana-nand sukhe,
hi kaya, Lavisi harigun gaya…Aisa…6
Sada satwarupa chidananadakanda,
Jagat sambhavastha na sanhar hetum
Swabhakte chhaya manusha darshayantah
Namami shwaram sadguru sai natham

sai baba evening aarti lyrics

Bhavdwant widhavam samar midyam
Manowagatha munirdhyana gamyam
Jagat dyapakam nirmalam nirgunam twa namami…
Bhawambodhi magnarditana janana
Swapada shritana swabhakti priyanam

Samudharanartham kalow sambhavantam namami…
Sada nimbavirkshasya, muladhiwasat
Sudhasravinam tiktamapi – apriyam tam.
Tarumkalpa vrikshadhikam sadhayantam namami…
Sada kalpavrikshasya tasyadhi mule
bhawad bhav budhya saparyadisewam

Nrinam kurwatam bhukti muktipradam tam namami…
Aneka shrutat arkya lila vilasai
Samavish ta kriteshan bhaswa tat prabhavam
Aham bhav hinam prasannatambhawam namami…..
Satam vishrama ram mevabhiram
Sada sajjanai saanstutham sanamabdhi
Janamodadam bhakt bhadra pradam tam namami….

Ajjanmadyamekam param brahma sakshat swayan
Sambhavam Rammeva vatimam
Bhawat darshanastam punitah prabhoham namami…
Sri sai sha krupanidheakhila
Sarwartha siddhi prada
Yushmat padraj prabhavama tulam
Dhatapi vaktasham sadbhaktya sharanam krutam
Jali puta sampra pito smiprabh

Srimat sai paresh pad kamala
Nanyan chharanyam mama
Salrup dhara raghwottam bhaktakam
Vibudha druman prabhum
Mayayo pahat chitta shudhaye
Chintayamahmaharnisham muda
Sharat Sudha Shupratima Prakashan

Krupatapatram tav sai nath
Twadiya padabji sama shritanam
Swatchhayayaa tapamapa karotu
Upasna daivata sainath
Sta vairamayopasanina stutswam
Ramenmano me tawa padyugmu
Bhringo yathabje makaran dalubdha

sai baba evening aarti lyrics

Anek janmarjitapap sankshayo
Bhavet bhawat pada saroj darshanat
Kshamaswa sarwana paradh punja kan prasid saish
Guru Dyanidhe
Sri Sainath charnamrit putchitta

Statpad seva nartah statencha bhaktya
Sansar Janyadhuritow dhvinirgataste
Kaivalya dham param samavpnuvanti
Stotrameta pathed bhakatya yo narstan manah sada
Sadguru sainaths krupa patra bhaved dhruvam
Sainath krupa swardu satpadhya kusumvallh

Shrayasech manah shudhye premsutren gumphita
Govind suri putren kashinathbhidhaina
upasanityu pakhyen sri sai gurverpita
Iti sri sainath mahinma stotram sampurmam

Ruso mam priyambika majvari pitahi ruso
Ruso man priangana priasuta atma jahi ruso
Ruso bhagini banduhi shwashur sasubai ruso
Na datta guru saima, Majavari kadhihi ruso.
Puso na sunabal tya, majana bhratrujaya puso

Puso na priya soyare, priya sagena nyati puso
Puso suhrud na sakha, swajan napta bandhu puso
Pari na guru sai ma majawari kadhihi ruso.
Puso na abala mule, tarun vridhahi, na puso
Puso na guru dhakute majana thor sane puso
Puso nacha bhale bure, sujan sabhuhi na puso
Pari na guru sai ma majawari kadihi ruso.

Ruso chatur tatwavit vibudh pradnya gyani ruso
Rusohi vidushi striya, kushal panditahi ruso
Ruso mahipati yati majak tapasihi ruso
Na datta guru sai ma, majawari kadihi ruso.

Ruso kavi rishi muni, anagha sidha yogi ruso
Ruso hi grihadevta ni kula gramdevi ruso
Ruso khal pisha chahi, malin dakinihi ruso
Na datta guru sai ma, majawari kadihi ruso.
Ruso mriga khaga krimi, akhil jeev jantu ruso
Ruso vitap prastara achal apgabdhi ruso
Ruso khpavnagni vaar swani panchatatwe ruso

sai baba evening aarti lyrics

Na datta guru sai ma majawari kadihi ruso
Ruso vimal kinnara amal yaksinihi ruso
Ruso shashi khagadihi gaganl tarakahl ruso
Ruso amarraj hi adya dharmaraja ruso
Na datta guru sai ma majawari kadihi ruso.
Ruso mana saraswati chapal chitta tehi ruso
Ruso vapu dishakhila kathina kal tohi ruso
Ruso sakal vishwahi maye tu branmagol ruso

Na datta guru sai ma majawari kadihi ruso.
Vimoodha mhanoni haso majana matsarahi daso
Padabhi ruchi ulhaso, janan kardami na faso
Na durga dhruticha dhaso, ashiv bhav mage khaso
Prapanchi mana he ruso dridh virakti chitti thaso.
Kunachihi grunha naso, nacha spruha kashachi aso
Sadaiva hrudayi vaso, manasi dhyani si diso
Na datta guru sai ma upari yachnela ruso.

sai baba evening aarti lyrics the end

https://www.youtube.com/watch?v=7O_B5Gh-zFI

You may like this also: bhaj le hari hari lyrics