Sachin Phuyal | dante mohani lyrics | The Cartoonz Crew

dante mohani lyrics | The Cartoonz Crew | Sachin Phuyal

dante mohani lyrics

dante mohani lyrics in nepali Song from the Youtube “The Cartoonz Crew” Official Artist Channel” Right for this video and lyrics is provided by Studio – The Cartoonz Crew. dante mohani lyrics in Nepali song is a hits song in Nepalese’s people. The song is sung by  Sachin Phuyal. music is given by Thapa Magar. Here you get dante mohani lyrics in both fonts English and Nepali.

dante mohani lyrics | The Cartoonz Crew | Sachin Phuyal

Song credits

Singer: Sachin Phuyal
Lyrics & Music: Shree Thapa Magar
Arrange: Balkrishna Sewacharya

dante mohani lyrics in english

Lekin maya timilai
Bhetchu ki bhanera
Ako ma ta jhyal dhoka
Sabai nai thunera
Maya baiguni
Lai halyo maya malai
Dante mohani Lai halyo maya malai
Dante mohani Lai halyo maya malai
Dante mohani Lai halyo maya malai
Dante mohani Lai halyo maya malai
Dante mohani

Lekin maya ko eutai
Naramro bani
Auchu bhanera naaune
Jiskirahane
Lekin maya ko eutai
Naramro bani
Auchu bhanera naaune
Jiskirahane

Lekin maya timilai
Pauchu ki bhanera
Bhoko pet ako chu
Bhetna lai daudera
Bhoko pet ako chu
Bhetna lai daudera

Maya baiguni
Lai halyo maya malai
Dante mohani
Lai halyo maya malai
Dante mohani

Lekin maya le malai
Sadhai pirolne
Jati maya gare pani
Bhagi rahane
Lekin maya le malai
Sadhai pirolne
Jati maya gare pani
Bhagi rahane

Lekin maya timilai
Laijanchu bhanera
Ako ma ta
Devi ra deuta lai bhakera
Ako ma ta
Devi ra deuta lai bhakera

Maya baiguni
Lai halyo maya malai
Dante mohani
Lai halyo maya malai
Dante mohani
Lai halyo maya malai
Dante mohani
Lai halyo maya malai
Dante mohani

Lekin maya timilai
Bhetchu ki bhanera
Ako ma ta jhyal dhoka
Sabai nai thunera
Lekin maya timilai
Bhetchu ki bhanera
Ako ma ta jhyal dhoka
Sabai nai thunera

Maya baiguni
Lai halyo maya malai
Dante mohani
Lai halyo maya malai
Dante mohani
Lai halyo maya malai
Dante mohani
Lai halyo maya malai
Dante mohani

dante mohani lyrics in nepali

लेकिन माया तिमलाई
भेचु की भनेरा
अको मा टा झ्याल ढोका
सबै नै थुनेरा
माया बैगुनी लाई हल्यो माया मालाई
दन्ते मोहनी लाई हल्यायो माया मालाई
दन्ते मोहनी लाई हल्यायो माया मालाई
दन्ते मोहनी लाई हल्यायो माया मालाई
दन्ते मोहनी लाई हल्यायो माया मालाई
दन्ते मोहनी

लेकिन माया को यूटाई
नरमरो बानी
अचू भनेरा नाउने
जीसकीरहने
लेकिन माया को यूटाई
नरमरो बानी
अचू भनेरा नाउने
जीसकीरहने

लेकिन माया तिमलाई
पाउचु की भानेर
भोको पालतू अको चु
भेटेना लाई दौडेर
भोको पालतू अको चु
भेटेना लाई दौडेर

माया बैगुनी
दन्ते मोहनी लाई हल्यायो माया मालाई
दन्ते मोहनी
दन्ते मोहनी लाई हल्यायो माया मालाई
दन्ते मोहनी

लेकिन माया ले मलाई
साधै पाइरोल
जात माया गर पानी
भागी रहाणे
लेकिन माया ले मलाई
साधै पाइरोल
जात माया गर पानी
भागी रहाणे

लेकिन माया तिमलाई
लैजान्छु भानेर
एको मा टा
देवी रा देवता लाई भाकेरा
एको मा टा
देवी रा देवता लाई भाकेरा

माया बैगुनी लाई हल्यो माया मालाई
दन्ते मोहनी लाई हल्यायो माया मालाई
दन्ते मोहनी लाई हल्यायो माया मालाई
दन्ते मोहनी लाई हल्यायो माया मालाई
दन्ते मोहनी

लेकिन माया तिमलाई
भेचु की भनेरा
अको मा टा झ्याल ढोका
सबै नै थुनेरा
लेकिन माया तिमलाई
भेचु की भनेरा
अको मा टा झ्याल ढोका
सबै नै थुनेरा

माया बैगुनी लाई हल्यो माया मालाई
दन्ते मोहनी लाई हल्यायो माया मालाई
दन्ते मोहनी लाई हल्यायो माया मालाई
दन्ते मोहनी लाई हल्यायो माया मालाई
दन्ते मोहनी

read this also: maya luki luki lyrics | The Cartoonz Crew | Tika Prasain