The Cartoonz Crew | Mayako Sugandha lyrics | Sarika Ghimire

Mayako Sugandha lyrics | Sarika Ghimire | The Cartoonz Crew

Mayako Sugandha lyrics

Mayako Sugandha lyrics in Nepali Song from the “ YouTube ” was released Apr 10, 2020. Right for this video and lyrics is provided by Studio – The Cartoonz Crew. Mayako Sugandha lyrics in english song is a romantic song in Nepalese’s people. The song is sung by Yogesh Kaji & Sarika Ghimire and music given by Yogesh Kaji. Here you get Lyrics in both fonts English and Nepali.

Mayako Sugandha lyrics | Sarika Ghimire | The Cartoonz Crew

Song credits

Vocal– Yogesh Kaji & Sarika Ghimire
lyrics– Sarika Ghimire
Music Arrange– Yogesh Kaji
Mixing / Mastering– HBN Kismat (Raaga Studio)

Mayako Sugandha lyrics

Mayako sugandha fijai manda manda,
Batasle gartyo ishara
Timilai maya garne timri nimti marne,
Cha yeuta pagal dil bichara

Timlai nai heri mero din dhalcha
Nadekhda ekai chin manma huri chalcha
Timrai nam lidai mero sas chalcha
Man mandirma timrai namko deep jalcha
Mero juna gham timi hau
Char dham timi hau
Mero pura aaradhana timi chau
Manma mero tan ma yo manma
Timi nai timi chau
Manma mero tan ma yo manma
Manma mero tan ma yo manma
Timi nai timi chau
Manma mero tan ma yo manma

Soche jhai jiwan hune vaye
Vagyale nata jurne vaye
Soche jhai jiwan hune vaye
Vagyale nata jurne vaye
Aafno vagya aafai lekhidinthe ma
Dosh jati sabbai meti dinthe ma
Sansarko rit feri dinthe ma

Jiwan timimai samarpan mero
Chaudaina aru malai timi nai pyaro
Aaye pani jati nai badha aaftero
Chaune chaina jiwanna kahilyai aandyaro
Mero juna gham timi hau
Char dham timi hau
Mero pura aaradhana timi chau
Manma mero tan ma yo manma
Timi nai timi chau
Manma mero tan ma yo manma
Manma mero tan ma yo manma
Timi nai timi chau
Manma mero tan ma yo manma

Maya nai thulo sansarma
Maya nai thulo sansarma
Maya nai thulo sansarma
Maya nai thulo sansarma

Maya nai thulo sansarma
Maya nai thulo sansarma
Maya nai thulo sansarma
Maya nai thulo sansarma

Mayako Sugandha lyrics in Nepali

मायाको सुगन्ध फिजै मन्दा मन्दा,
बतसाल गर्त्यो प्रतीक
तिमिलै माया गार्ने तिमरी निम्ती मार्ने,
चा युटा पागल दिल बिचरा

तिमलाई नै हेरी मेरी दिन ढलचा
नाडेखदा एकै चिन मनमा हुरी चाचा
तिमराई नाम लिदै म सास चाचा
मान मन्दिर्म तिमराई नमको गहिरो जल्चा
मायाको सुगन्ध फिजै मन्दा मन्दा,
बतसाल गर्त्यो प्रतीक
तिमिलै माया गार्ने तिमरी निम्ती मार्ने,
चा युटा पागल दिल बिचरा

तिमलाई नै हेरी मेरी दिन ढलचा
नाडेखदा एकै चिन मनमा हुरी चाचा
तिमराई नाम लिदै म सास चाचा
मान मन्दिर्म तिमराई नमको गहिरो जल्चा
मेरो जुङा घम ती हो
चार धाम टिमी
मेरो पुरा आराधना टिमी चौ
मनमा मेरो तन मा यो मानमा
तिमी नया टिमी चाऊ
मनमा मेरो तन मा यो मानमा
मनमा मेरो तन मा यो मानमा
तिमी नया टिमी चाऊ
मनमा मेरो तन मा यो मानमा

सोच्छे जाइवन हुन वाए
वागीले नाता जुरे वाये
सोच्छे जाइवन हुन वाए
वागीले नाता जुरे वाये
आफ्नो वञे आफै लेखिदिनथे म
दोष जाती सबबाइ में दिन्थे मै
संसारको रिट फेरी डिन्थे मा

जीवन टिमामै समपर्ण मेरो
चौदाइना अरु माला तिमी नया प्यारोआये पनि जाती नै बढा अफ्तरो
चौउन छैना जीवाण्णा कहिल्याइ अन्ध्यारो
मेरो जउन घम ती है
चार धाम टिमी हाउ
मेरु पुरा आराधना तिमी चौ
मनमा मेरो तन मा यो मानमा
तिमी नया टिमी चाऊ
मनमा मेरो तन मा यो मानमा
मनमा मेरो तन मा यो मानमा
तिमी नया टिमी चाऊ
मनमा मेरो तन मा यो मानमा

माया नाई थुलो संसारमा
माया नाई थुलो संसारमा
माया नाई थुलो संसारमा
माया नाई थुलो संसारमा

माया नाई थुलो संसारमा
माया नाई थुलो संसारमा
माया नाई थुलो संसारमा
माया नाई थुलो संसारमा
चार धाम टिमी
मेरो पुरा आराधना टिमी चौ
मनमा मेरो तन मा यो मानमा
तिमी नया टिमी चाऊ
मनमा मेरो तन मा यो मानमा
मनमा मेरो तन मा यो मानमा
तिमी नया टिमी चाऊ
मनमा मेरो तन मा यो मानमा

सोच्छे jजाइवन हुन वाए
वागीले नाता जुरे वाये
सोच्छे जाइवन हुन वाए
वागीले नाता जुरे वाये
आफ्नो वञे आफै लेखिदिनथे म
दोष जाती सबबाइ में दिन्थे मै
संसारको रिट फेरी डिन्थे मा

जीवन टिमामै समपर्ण मेरो
चौदाइना अरु माला तिमी नया प्यारोआये पनि जाती नै बढा अफ्तरो
चौउन छैना जीवाण्णा कहिल्याइ अन्ध्यारो
मेरो जउन घम ती है
चार धाम टिमी हाउ
मेरु पुरा आराधना तिमी चौ
मनमा मेरो तन मा यो मानमा
तिमी नया टिमी चाऊ
मनमा मेरो तन मा यो मानमा
मनमा मेरो तन मा यो मानमा
तिमी नया टिमी चाऊ
मनमा मेरो तन मा यो मानमा

माया नाई थुलो संसारमा
माया नाई थुलो संसारमा
माया नाई थुलो संसारमा
माया नाई थुलो संसारमा

माया नाई थुलो संसारमा
माया नाई थुलो संसारमा
माया नाई थुलो संसारमा
माया नाई थुलो संसारमा

you may like this also: Maya Pirati Lyrics | Trishna Gurung | New Nepali song